5.05.2014 | http://www.pis.org.pl

Poparcie dla partii politycznych w sondażu IBRiS Homo Homini dla „Rzeczpospolitej"

PiS
30%
PO
25%
SLD
13%
PSL
5%
NPJKM
5%
14.03.2014 | http://www.pis.org.pl

Sondaż TNS Polska dotyczący poparcia dla partii politycznych przeprowadzony w dniach 7-12 marca 2014 r.

PiS
31%
PO
26%
SLD
9%
TR
5%
PSL
4%
PR
3%
SP
3%
NP
2%
9.03.2014 | http://wiadomosci.onet.pl/

Badanie TNS Polska dla "Wiadomości" zostało zrealizowane w dniach 6-7 marca 2014 r. na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków metodą wywiadu telefonicznego (CATI)

PiS
31%
PO
26%
SLD
8%
Twój Ruch
8%
PSL
5%
Nowa Prawica
3%
Polska Razem
3%
Solidarna Polska
2%
Inna partia
1%
Nie wiem
16%
19.02.2014 | http://www.pis.org.pl

Poparcie dla partii politycznych w sondażu TNS Polska.

PiS
33%
PO
22%
SLD
10%
TR
5%
PSL
5%
PRJG
3%
NP
3%
SP
2%