16.05.2010 | Polskie Radio

Poparcie dla partii politycznych według Instytutu Homo Homini

Platforma Obywatelska
39%
Prawo i Sprawiedliwość
35%
Sojusz Lewicy Demokratycznej
8%
Polskie Stronnictwo Ludowe
6%
Prawica Rzeczypospolitej
2%
Stronnictwo Demokratyczne
0%
Unia Polityki Realnej
0%
Socjaldemokracja Polska
0%
Samoobrona
0%
8.06.2009

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
41%
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
29%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
12%
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
7%
8.06.2009

Indywidualne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Tomasz Poręba (PiS)
85475
Elżbieta Łukacijewska (PO)
60011
Kazimierz Gołojuch (PiS)
25789
Marian Krzaklewski (PO)
25393
Mieczysław Janowski (PSL)
18354
2.06.2009 | PBS DGA dla Gazety Wyborczej

Sondaż poparcia dla kandydatów do PE

Elżbieta Łukacijewska
22%
Marian Krzaklewski
19%
Tomasz Poręba
18%
Andrzej Szlachta
9%
Adam Śnieżek
9%
Janina Sagatowska
9%